Vergadering RondeTafelGesprek 09-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Niƫns, Baarlosestraat 2 te Maasbree
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:raadslid dhr. Peter Craenmehr

AGENDAPUNTEN:

1 Uitgangspuntennotitie herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen (2012-104)(programma 1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de projectopdracht tot herziening van de bestemmingsplannen voor de kernen. Het betreft het actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in de vorm van beheersbestemmingsplannen. Doel is het kader te bepalen voor het nieuwe bestemmingsplan voor de zeven bedrijventerreinen van onze gemeente. De uitgangspunten worden verwerkt in de bestemmingsplanregels. Aan de raad wordt voorgesteld de uitgangspuntennotitie bestemmingsplan bedrijventerreinen vast te stellen.

Pagina opties