Vergadering RondeTafelGesprek 06-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis De Sprunk te Koningslust
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:mevr. Marie-José Kleinen

AGENDAPUNTEN:

1 Afbouw van de huurbijdrage aan Stichting Thyas (2012-113)(programma 3)

In het voorstel van burgemeester en wethouders wordt de nieuwe beleidskoers en de daarbij behorende exploitatie uiteengezet. Doelstelling is de Stichtring Thyas in een positie te brengen om na het jaar 2012 geheel op eigen benen te staan. Voorgesteld wordt dan ook de bestaande huurbijdrage voor Thyas af te bouwen volgens de in het voorstel opgenomen systematiek en deze te beëindigen met ingang van het jaar 2016.

2 Leisure Port en integratie VVV-winkels (2012-115)(programma 4)

Na de liquidatie van de Regio VVV Noord-Limburg ontstonden twee organisaties die nu gaan fuseren: de Stichting Promotie Noord Limburg (SPNL) en de Stichting Toerisme Noord-Limburg (STNL). De nieuw te vormen organisatie gaat uit van een visie/missie: In 2016 heeft Leisure Port zich ontwikkeld tot een maatschappij voor vrijetijdsvoorzieningen. In het voorstel zijn de concrete doelen 2012-2016 nader aangeduid en wordt voorgesteld het businessplan Leisure 2013-2016 vast te stellen.

Pagina opties