Vergadering RondeTafelGesprek 14-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11A te Baarlo
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:de heer John Timmermans, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Bestemmingsplan Westeringlaan 18 te Maasbree (2013-029)(programma 1)

Op- de locatie Westeringlaan 18 te Maasbree was voorheen de Boerenbond gevestigd. Eigenaresse Wonen Limburg is al enige tijd bezig met de herinvulling van dit terrein. Met deze partij is een overeenkomst gesloten over de terreinontwikkeling. De locatie wordt ingevuld met een appartementencomplex bestaande uit 23 zorggeschikte woningen. Burgemeester en wethouders stellen voor via planologische regeling het bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen.
 

2 Plan Maasdal Baarlo, voorheen Schering en Inslag (2013-030)(programma 1)

Voor het gebied tussen de kern van Baarlo en de Maas zijn al meer dan 10 jaar plannen gemaakt. Het plan Schering en Inslag is niet doorgegaan door het besluit van de provincie om geen gelden meer voor de inrichting van de nevengeul en de inslagen ter beschikking te stellen. Het plan dat nu voorligt, het plan Maasdal Baarlo, heeft als doel te komen tot kwaliteitsverbetering van het gebied tussen het dorp Baarlo en de Maas. Uitgangspunt daarbij is te komen tot versterking van de landschapsbeleving, natuurontwikkeling, toegankelijkheid, cultuurhistorie, recreatie en toerisme en combinatie met het agrarisch gebruik. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een krediet beschikbaar te stellen uit de reserve schering en inslag.
 

Pagina opties