Vergadering RondeTafelGesprek 11-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5 in EGCHEL
Tijd:19:30

 

 

 

AGENDAPUNTEN:

1 Beheersverordening Klavertje 4 (geen insprekers)

De ontwikkelingen binnen het gebied van Klavertje 4 gaan snel. Klavertje 4 is één van die gebieden die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt van Peel en Maas en de regio. De raad staat voor vaststelling van de beheersverordening voor dit gebied. De raad nodigt u uit om als inwoner, ondernemer, recreant, natuurliefhebber en geïnteresseerde en betrokken inwoner van Peel en Maas om uw mening te laten horen.

2 Bestemmingsplan LOG Egchelse Heide

Het is zover de raad kan het ontwikkelingsbestemmingsplan LOG Egchelse Heide aststellen. De structuurvisie LOG Echgelse Heide is twee jaar gelden vastgesteld en nu is het bestemmingsplan klaar. Belangrijk moment voor de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

Bijgevoegde documenten

3 Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(geen insprekers)

Het is de eerste integrale aanpassing van de APV. Op een aantal onderwerpen onder meer de sluitingstijden en de evenementen worden de regels aangepast.

 

Bijgevoegde documenten

Pagina opties